Foto
Inschrijven

Inschrijven & Contact


Weekprogramma
Weekprogramma

Samenwerking scholen

De samenwerking met de basisscholen uit Pernis dateert al uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Diverse medewerkers van SWP en de directie van OBS “De Plataan” en CBS “Het Waterschip komen regelmatig in een schooljaar bijeen om de voortgang van de samenwerking te bespreken. Een belangrijk onderdeel is de leertijdverlenging, dat als doel heeft de prestaties van leerlingen te verbeteren.

Wat en waar?

Na schooltijd worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De meeste activiteiten vinden plaats in Buurthuis Pernis of op een van beide basisscholen, de gymzaal of in de wijk. 

Welke activiteiten?

De naschoolse activiteiten zijn zeer divers, zodat er voor elk kind wel iets bij zit wat hij/zij leuk vindt zoals:

Deelname aan naschoolse activiteiten is vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Over elke korte cursus krijgen de kinderen informatie op school. Willen zij meedoen, dan moeten ze zich vooraf inschrijven via een inschrijfbriefje dat zij op school krijgen. Ouders moeten met een handtekening op het inschrijfbriefje toestemming geven voor deelname. 

Ingevulde inschrijfbriefjes kunnen alleen worden ingeleverd in Buurthuis Pernis bij Dicta de Lint. De kinderen worden vanuit Welzijn Pernis in groepen verdeeld. Via de school krijgen de kinderen een briefje met bericht over deelname. Het kan zijn dat kinderen op een wachtlijst geplaatst worden of in een volgende groep ingedeeld worden. Als kinderen zijn aangemeld wordt er ook verwacht dat ze komen. Komt het toch voor dat een kind een keer niet aanwezig kan zijn, dan moet de ouder het kind afmelden.

De naschoolse activiteiten worden vanuit Welzijn Pernis georganiseerd door Dicta de Lint en Carin Euwema. Het kinderwerk wordt georganiseerd en begeleid door Dicta de Lint. Voor vragen kunt u bij haar terecht.  
Bel : 010-4161633 of e-mail:
dicta.buurthuispernis@online.nl

Voor meer informatie over het programma op de scholen, bezoek de website:

www.waterschip.nl 

www.obsdeplataan.nl

Overige samenwerking

In opdracht van beide basisscholen houdt SWP  gezamenlijk de doorgaande leerlijn in de gaten (overgang peuterspeelzaal basisschool); worden "opvallende" kinderen besproken en vindt jaarlijks het afscheid van groep 8 van  De Plataan in het buurthuis plaats. De activiteiten in het kader van Jeugdbeleid zijn m.i.v. 2012, als gevolg van de bezuinigingen, komen te vervallen.