Foto
Inschrijven

Inschrijven & Contac
t


Weekprogramma
Weekprogramma

Buurtverenigingen


Vanuit het fenomeen buurtvereniging kunnen alle zaken waarmee je als burgers met elkaar en/of de overheid te maken hebt, aan de orde komen.
De buurtvereniging organiseert een buurtfeest om de onderlinge contacten te verstevigen, om met elkaar een heel gezellige dag te hebben, om elkaar beter te leren kennen en waarderen.
Op andere momenten is er bemoeienis met alles wat zich in de buitenruimte afspeelt. Organiseert de buurtvereniging een buurtschouw, of een algemene bewonersavond om tal van zaken te bespreken. Dan weer een enquête om de meningen te peilen. Een leuke dag voor de kinderen. Een middag verkeersborden maken. Een actie om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag als te hard rijden, poep op de stoep of in de speelplaats van de kinderen. Als buurtvereniging bepaalt u uw eigen agenda.

Opzoomer Mee biedt elke 3 maanden de mogelijkheid om voor een straat/buurt activiteit enige gelden beschikbaar te krijgen. Via de buurtvereniging worden meer straten bereikt die dan de budgetten bij elkaar kunnen voegen. Het vergroot de mogelijkheden aanzienlijk. Via de activiteiten van Opzoomer Mee is Pernis inmiddels de meest actieve deelgemeente van Rotterdam.
In nauwe samenwerking zijn er een vijftal “dorpsregels” ontstaan. Regels waarin iedereen zich wel kan herkennen en die toch ook weer inspireren.
    1. Wij zien onszelf als goede buren
    2. Wij hebben iets voor een ander over
    3. Wij zorgen voor een veilige en schone straat
    4. Wij praten problemen met elkaar uit
    5. Wij houden rekening met elkaar
De buurtvereniging draagt deze afspraken uit. Inmiddels zijn er 5 verenigingen ontstaan die op een vergelijkbare zijn ontstaan en werken. Het begon met b.v. “Deijffelbroek”, later volgden “de Madroel” en “de Baan”. En recent zijn daar “de Inspring” en “de Oude Haven” bijgekomen. Het aantal actieve bewoners is daarmee enorm toegenomen in Pernis. De buurtvereniging is een geweldig bindmiddel. Pernissers zijn harde werkers, die hebben na een drukke dagtaak weinig zin om zich met allerlei gedoe bezig te houden. Gedoe als bureaucratie, regeltjes om de regeltjes, ambtelijke brieven en moeilijke stukken. Maar altijd wel te vinden voor een feestje, een gezellige avond, een leuke middag. En tegelijkertijd …………… worden de buurtverenigingen een steeds sterkere schakel met de overheid. Binnen de buurtverenigingen van Pernis doen de bewoners van Pernis echt mee.
Het opbouwwerk in Pernis is vooral dienstbaar aan die Buurtverenigingen gedachte. We blijven dus investeren in de wens in iedere buurt een eigen vereniging te zien ontstaan. We blijven de verenigingen ondersteunen en van materialen etc. voorzien. We hebben veel materialen in eigen beheer. Het komende jaar ligt weer als een enorme uitdaging op ons te wachten.

Rob van Vliet, maatschappelijk werker, tel. 06-43017880 of 2161642

Adressenlijst

Buurtvereniging Deijffelbroek
Secr.: Ineke Pronk
Uiterdijk 163, 3195 GL Pernis

Buurtvereniging De Madroel
Secr.: Marijke Spek
Smallandstraat 12, 3195 AR Pernis

Buurtvereniging De Baan
Secr.: Janette Torbijn
Vlielanderstraat 20, 3195 VN Pernis 
secretariaatdebaan@hotmail.com
Bezoek de website

Buurtvereniging De Inspring
Contactadres: familie Verschoor
Overhandstraat 20, 3195 SH
Bezoek de website

Buurtvereniging De Oude Haven  (helaas opgeheven)