Foto
Inschrijven

Inschrijven & Contact


Weekprogramma
Weekprogramma

Kinderopvang Bij de Hand Pernis

De kinderen die in Kindercentrum Bij de Hand van stichting Kinderopvang Pernis worden opgevangen kunnen rekenen op een verzorgde en vertrouwde omgeving. Het centrum beschikt over alle benodigde vergunningen. De leidsters zijn allen gekwalificeerd en hebben een ruime ervaring in het werken met en begeleiden van kinderen.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf biedt pedagogisch verantwoorde opvang op werkdagen van 07.45 tot 17.45 uur. In een huiselijke sfeer worden kinderen opgevangen. De kinderopvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Via deze link kunt u ook de rapportages van de GGD inzien: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=6747 

Buitenschoolse opvang Bij Juf Thuis

De buitenschoolse opvang biedt opvang voor kinderen van de basisschool na schooltijd, in de vakanties en tijdens studiemiddagen van de leerkrachten. De BSO biedt ouders de mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor hun kind een deel van de dag over te dragen.  Ook  de  BSO  is  geregistreerd, zie  onderstaande link:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=6534

Peuterspeelzaal

In de peuterspeelzaal van Bij de Hand ontmoeten peuters van 2 ½ tot 4 jaar elkaar en leren met elkaar spelen. Onder leiding van twee peuterleidsters wordt er voorgelezen, gezongen, geknutseld, gegymd en gespeeld. 

Bezoekt u voor meer informatie de website:www.kindercentrumbijdehand.nl