Foto
Inschrijven

Inschrijven & Contact


Weekprogramma
Weekprogramma
voorheen Opbouwwerk

Pernis zet Pernis op de kaart!

De W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning) legt sterk de nadruk op participatie. Het gaat om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Doordat dit een brede formulering is, geeft het gemeenten de kans lokaal maatwerk te leveren.

De prioriteit kan liggen op het realiseren van een schone en veilige omgeving, het bevorderen van de betrokkenheid en inzet van burgers, het bevorderen van de ontmoeting tussen bewoners of het verminderen van overlast. Bij leefbaarheid gaat het om het wonen in een prettige en veilige omgeving.

Gemeenten staan voor de taak de leefomgeving zodanig in te richten dat het de sociale samenhang in de buurt bevordert. Het gaat niet alleen om de fysieke component “schoon, heel & veilig”, maar vooral om de sociale dimensies van leefbaarheid: onderling contact, hulp en samen zaken aanpakken.

Het gaat dus vooral om wat burgers zelf willen en kunnen doen om de leefbaarheid van de eigen woonwijk te verbeteren.

Sinds 1 juli 2013 is het opbouwwerk in zijn oude vorm opgeheven. Bewoners kunnen bij de gebiedscommissie bewonersinitiatieven indienen. Voor meer info: www.opzoomermee.nl