Foto


Inschrijven & ContactWeekprogramma

Over Welzijn Pernis

Op 1 november 1960 werd de Stichting voor sociaal cultureel vormingswerk Buurthuis Pernis opgericht door mw. W. de Groot- Talma, dochter van oud-minister Talma en mw. J.C. Tintel-du Bois. Samen met andere notabelen uit het dorp trokken zij zich het lot aan van jonge meisjes die bij de marinebasis liepen te flaneren; bejaarden (!) die op straathoeken rondhingen en nergens terecht konden en de jeugd van het zigeunerkamp waar weinig voor te doen was. Aanvankelijk begonnen bij één van de bestuursleden thuis met een blokfluitclub, twintig gulden en afgedankte meubelen.
Vijf jaar later, met steun van de wijkraad en ds. W.S. Bakker van het RCV, werd het eerste lustrum gevierd in de Oude Ringschool met dia’s, film, muziek en zang van het teenagerkoor The true voices. De eerste hoofdleider was dhr. D.A.C. van der Smitte.


Hieronder leest u wat hoogtepunten uit 1960-2014:


1960
    De Openbare Oude Ringschool wordt Buurthuis Pernis.
1964    Dienst Stadsontwikkeling R'dam maakt plannen en tekeningen (!) voor een nieuw buurthuis/muziekschool/wijkgebouw aan de Boonstraat. De plannen gaan niet door en het is er nu nog groen met een speelplaats.
1969   Ad hoc commissie  wijk -en buurtaccomodatie van de wijkraad onderzoekt mogelijkheden om Rehoboth, Jeugdgebouw, De Heuvel, buurthuis en Gereformeerde en Katholieke kerk zodanig te verbouwen om aan alle accommodatievraag uit het dorp te voldoen. Er wordt geen overeenstemming bereikt. Als gevolg hiervan krijgt het buurthuis slechts een opknapbeurt:  het kolenhok wordt magazijn en de peuters krijgen wasbakken.

1972   Van Buurthuis Pernis maken ook de Rotterdamse Muziekschool, Werkende Jeugd Pernis (CNV Jongeren) en societeit Nova Cura gebruik. Actiegroep Beter Beeld voert actie voor C.A.I. (TV) ontvangst in Pernis. Medewerkers van het buurhuis werken mee aan “De Dorpskoerier”, voorloper van de Wijkpost.
1973   Buurthuis voert actie tegen samenvoeging van Pernis met Hoogvliet.
1977   Kraakactie Murraystraat tegen leegstand als gevolg van voorgenomen sloop. De sloop is nooit doorgegaan; de huizen gerenoveerd.               Start wijkwelzijnsplanning. De teamleider van het buurthuis maakt deel uit van de eerste wijkwelzijnsgroep. Kwam de subsidie voor de stichting eerst van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, later van de Gemeente Rotterdam en momenteel van de Deelgemeente Pernis.
Een bijdrage van het Juliana Welzijn Fonds (nu Oranje Fonds) maakt het mogelijk om de oude school meer geschikt te maken voor onze activiteiten. Er komt een “grote” zaal met een podium.
1979   Het buurtwerk van de stichting initieert de oprichting van een BOP (Bewoners Organisatie  Pernis).Tot haar opheffing in 2007 zal de uiteindelijk zelfstandige Bewonersvereniging Pernis 2x per week spreekuur houden in het buurthuis.
1980   Buurthuis wordt te klein; voor een peuterspeelzaalgroep huren we een ruimte in de  voormalige bibliotheek aan de G.A. Soetemanweg 53 tot 1990 (waar nu de Biezenkamp staat).
Wat was er in 1980 voor jongeren in het buurthuis te doen? (1 full-time jongerenwerkster). - Spuit Elluf (13-16 jr.) Themagroep; - Themagroep 16+; - Tafeltennis 16+;- Open Huis op vrijdagmiddag; - Soos 13+ op vrijdagavond; - Disco/livemuziek iedere 1e zaterdag van de maand. Overlast, vernielingen, inbraken en bedreigingen maken een aantal jaren later een eind aan jongerenwerk in het buurthuis.
1988   Als gevolg van de Brinkmankortingen kunnen vacatures niet meer vervuld worden.
1989   Buurthuis onderzoekt nieuwe kansen voor het jongerenwerk.
1990   Een houten noodgebouw aan de Oud-Pernisseweg 21 wordt het nieuwe onderkomen voor  jongeren. JAP 1 zou na 5 jaar, bij goed gedrag, vervangen worden door een permanente locatie. Het werden er tien…
Een verzoek van SWP aan de Gemeente Rotterdam om kinderopvang te mogen starten wordt  toegewewezen. Eind van dat jaar ontvangen we de eerste kinderen in kindercentrum Bij de Hand in de Overhandstraat.
Vanuit het Onderwijsvoorrangsbeleid nemen scholen en buurthuis het initiatief voor een speel-o-theek, dat vele jaren op vrijwilligers draait. Eerst aan de Soetemanweg en vanaf 1995 tot haar opheffing in Bij de Hand

1995? Het buurthuis krijgt een opknapbeurt. Kunststof kozijnen; centrale verwarming en een verfje overal.
1996   SWP krijgt voor ondersteuning bij de peuterspeelzaal, de kinderopvang, het buurthuis en JAP de beschikking over Melkertbanen, later ID-banen geheten. Maart 2009 is de laatste functie komen te vervallen.
1999   Stichting Buurthuis Pernis wordt omgedoopt tot Stichting Welzijn Pernis.
2000   Het buurthuis wordt voor de komende 25 jaar volledig gerenoveerd. De ingang wordt verplaatst; lokalen krijgen een andere functie en op een verdieping komen 2 extra ruimten bij.
2001  JAP 2 voor tieners en jongeren aan de Oud-Pernisseweg 16 wordt geopend.  

2002  SWP krijgt van de wijkraad de opdracht om een experiment opbouwwerk uit te voeren, o.a. om het Opzoomeren weer te laten draaien. Inmiddels is het uitgegroeid tot het coördinatiepunt voor alle bewonersinitiatieven en buurtverenigingen.
2003  Door middel van de Jeugdkansenzone (een samenwerking tussen scholen, welzijn en partners) worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen vergroot.  Gestopt in 2012.
2004  De eerste besprekingen over het MFC, waarin De Plataan, Het Waterschip, de BSO, de  peuterspeelzaal  en het buurthuis onderdak moeten krijgen. 
2005  SWP en De Plataan werken samen het Brede School concept uit. CBS Het Waterschip  sluit later
aan. Momenteel al jarenlange geslaagde activiteiten voor kinderen van beide basisscholen. Nu in het kader van leertijdverlenging.
2008  De tussenschoolse opvang wordt vanuit het kindercentrum Bij de Hand voor beide scholen  geregeld. Dit gebeurt tot juni 2012.  
2012  Bezuinigingen op het welzijnswerk dwingen SWP tot ingrijpende maatregelen. De vacature volw./ouderenwerk wordt opgeheven en het peuterspeelzaalwerk gaat onder de kinderopvang vallen. Het basisaanbod  (kinderwerk, peuterspeelzaal, jongeren-, volwassenen en ouderenwerk) vormt al meer dan vijftig jaar de ruggengraat van ons werk !! In het kader van gebiedsgericht organiseren van zorg en welzijn in Pernis wordt de opbouwwerker in oktober buurtmakelaar. Stichting Sonneburgh is de hoofdaannemer.
2013 In januari behalen de vrijwilligers van het kinderwerk de 2e plaats in de Vrijwilliger van het Jaar verkiezing. Van de opbrengst wordt een unieke slaapparty georganiseerd. In april wordt een nieuwe Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP) in het Pernisser Park geopend. De bezoekersraad van JAP fungeert als beheerder.  Met ingang van 1 juli wordt het maatschappelijk werk ook uitgevoerd door de buurtmakelaar/opbouwwerker.  In oktober wordt de kinderopvang van Welzijn afgesplitst: Stichting Kinderopvang Pernis is een feit.
2014 Opnieuw een tweede plek voor de bezoekersraad van JAP bij de Vrijwilliger van het Jaarverkiezing.

en verder....

Stichting Welzijn Pernis staat de komende jaren voor flinke uitdagingen om het werk te kunnen voortzetten. We hopen de bedreigingen te kunnen weerstaan en de kansen die zich voordoen aan te grijpen om de inwoners van Pernis, van jong tot oud, ook de komende jaren van leuke, zinvolle en noodzakelijke activiteiten te voorzien. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, bestuursleden, vakkrachten, beroepskrachten en partners die SWP de voorbije jaren groot hebben gemaakt. 

MEDEWERKERS

Bestuur

Voorzitter:                                    Dhr. E.M. Gloudi
Secretaris:                                     Mw. A.M.L.  van der Leer-Jansen    

Penningmeester:                           vacature                       
Algemeen bestuurslid:                  Dhr. S.C. Lans
Algemeen bestuurslid:                  vacature  
Algemeen bestuurslid:                  vacature                            
Algemeen bestuurslid:                  Dhr. L. Verschoor                                          

Personeel
Sociaal-cultureel werker t.b.v. kinderen/ LTV:           Dicta de Lint
Ondersteuning Beter Presteren (leertijdverlenging):  Carin Euwema                                             
Maatschappelijk werk/wijkteam Pernis:                    Rob van Vliet 
Beheerder Jongeren Accommodatie Pernis:               Fifi Olbino
Administrateur:                                                    Ganga Ramasray
Huishoudelijk medewerker:                                    Ria Verschoor
Directeur/volwassenen en ouderenwerk:                  Gregory Kempff


Vakkrachten

       
Yoga:                           Jan Faasen                                
Engels:                         Sue Foster                                 
Aikido:                         Jhalmar de Vaal                                                                                    
Ouderengym:               Geoffrey Brugghe                                        
Tekenen/schilderen:     Erik van Staveren      

Externe medewerkers en organisaties

BMS                                        schoonmaak Buurthuis en Bij de Hand 
Groenewegen Support            senior jongerenwerker
Angela Jung Fit Gym Sport      fitgym 30+/fitgym 50+ 


Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers !!

Het kinderwerk is sterk afhankelijk van vrijwilligers. Het is zelfs zo dat veel activiteiten zonder hen niet door kunnen gaan. De manier waarop vrijwilligers betrokken zijn bij het kinderwerk is heel verschillend en wordt vooraf besproken. Men kan alleen of samen wekelijks een groep of korte cursus begeleiden; voorbereiden en/of uitvoeren van vakantie- en weekend activiteiten of meehelpen met verschillende activiteiten. Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor: U wordt deskundig begeleid door beroepskracht Dicta de Lint. Als u interesse heeft, neem dan contact met haar op in Buurthuis Pernis. Voor de vrijwilligers van de wekelijkse groepen geldt een onkosten vergoeding regeling.